Hilversum, St. Vituskerk
groot onderhoud/restauratie Van den Brink-orgel (1859) opgeleverd 22-07-2018