Delft Maria van Jessekerk
Restauratie/reconstructie/nieuwbouw Maarschalkerweerd-orgel (1893)