Hoorn, Foreestenhuis
restauratie H. Knipscheer-orgel (1865) - opgeleverd 11-01-2019