Biezelinge, Mozeskerk
Restauratie L. van Dam-orgel (1909)