Brielle, Bedevaartskerk
Overplaatsing / Restauratie Maarschalkerweerd-orgel (1876)