Noordwijk, Dorpskerk
Restauratie Van Oeckelen-orgel (1871)